Fotoalbum

VIPSI

VIPSI

VIPSI

VIPSI

TAIKO

TAIKO

TAIKO

TAIKO

Superfine og herlige Vakre Vaipsi Har vært på data med herlige Keiserkrona's Hersker Taiko så nå håper vi på valper her.

Termin 1/1-23

Index på dette kullet blir fantastiske 234 (anbefaling er 200+)

Vi ønsker avlsavtale på både en tispe-og en hannvalp fra dett kullet.

Helse:

Vipsi         HD A   Index 112
                prcd-PRA    Fri testet
                Pompes      Fri ved arv
                Øyne          Intet påvist

Taiko        HD  B   Index 105
                prcd-PRA   Fri ved arv. Begge foreldre testet fri.
                Pompes     Fri ved arv. Begge foreldre testet fri.
                Øyne         Intet påvist.

Paringen gir en index på 217 som er bra. Anbefalingen er 200+

Vi ser virkelig fram til dette kullet.